Auglu koki.jpg
 

Augļkopības nozare principiāli atšķiras no pārējo koku kopšanas, jo tikai augļkopībā kokus kopj augļu dēļ. Līdz ar to vainaga veidošanas paņemiens ir atšķirīgi.
Augļkokiem galvenokārt vainagu veido:
lai raža būtu viegli novācama, aizsniedzama;
lai raža būtu kvalitatīva (noformēšana, vienmērīgs izgaismojums);
lai iegūtu lielāku ražu no hektāra (privātā dārzā no viena koka);
intensīvi kopjot augļukokus, apgriešanu veic regulāri, pat vairākas reizes gadā ;
ir reizes, kad augļkokus audzē galvenokārt izskata dēļ (ziedi, vainags, augums).