KOKU EKSPERTI, INVENTARIZĀCIJAS UN SLĒDZIENI

Mūsdienās koki traucē uzbūvēt pietiekami lielas stāvvietas un platus ceļus. Mēs joprojām ļoti mīlam kokus, bet tiem pēdējā laikā ir sācis palikt vairāk lapu (īpaši rudeņos), to saknes palikušas agresīvas un ēna nepaciešama. Bet ja nopietni, tad kokiem ir iespējams palīdzēt sadzīvot ar cilvēkiem un cilvēkiem ar kokiem, un tas ir mūsu aicinājums.

KOKU EKSPERTU PAKALPOJUMI

JAUNUMI