Ārpus meža zemēm kokus nevar cirst kad un kā vien iegribas, ja celma caurmērs ir lielāks par 20cm. Pirms ciršanas ir jāsaņem atļauja. Uz zemes īpašnieka pilnvaras pamata varam sagatvot nepieciešamos dokumentus un izņemt koku ciršanas atļauju jūsu vietā.

Koku ciršanas atļaujas saņemšanai nepieciešamo dokumentu sagatavošana un iesniegšana. Iespējams organizēt arī izbraucienu uz objektu ar apstādījumu inspektoriem.