Planšete tiek sagatavota pēc pašvaldības izstrādātajiem noteikumiem, izdrukāta, saskaņota un nogādāta atbildīgajās institūcijās, izkarināta objektā un pēc publiskās apspriešanas beigām noņemta.