KAS IR ARBORISTS, KOKKOPIS?

SAKOPTI KOKI IR DROŠI KOKI.

Arborists, kokkopis, koku dakteris, arborizētājs. Šie ir kvalificēti, profesionāli cilvēki, kuri praktizē koku sakopšanu, pareizu apgiezšanu, cirpšanu, stādīšanu, pārstādīšanu. Arborista kvalifikācijas pamatā ir padziļinātas zināšanas par koku, krūmu un vīteņaugu sugu dažādo uzbūvi un augšanas īpatnībām (dendroloģija, bioloģija, hortikultūra). Arborists galvenokārt rūpējas par individuālu kokaugu drošību un veselību tādējādi paildzinot koku mūžu, tajā pašā laikā, padarot drošāku apkārtējo vidi gan cilvēkiem gan saimnieciskas nozīmes objektiem.

KATRAI VIETAI SAVS KOKS.

Visbiežāk arborista uzdevums ir palīdzēt kokam pielāgoties jaunajiem augšanas apstākļiem, kurus radījis cilvēks. Māju pagalmi, sporta laukumi, alejas, šoseju nomales, parki un dārzi. Zinot katras koku ģints, sugas un šķirnes augšanas un zarošanās īpatnības, arborists var pielāgot katru koku konkrētajai augšanas vietai un cilvēku vēlmēm. Jāsecina gan, ka katrai vietai savs koks, jo katrai koku sugai savas raksturīgās formas.

ARBORISTA, KOKKOPJA PAKALPOJUMI

KOKU KOPŠANA, dabiski veidoti koku vainagi

Arborista mērķis nav pārņemt savās rokās koka attīstības procesu. Katrs koks pats spēj izveidot gan stumbru, gan vainagu no zariem. Arborista uzdevums ir palīdzēt kokam pielāgoties jaunajiem augšanas apstākļiem, kurus radījis cilvēks. Zinot katras koku ģints, sugas un šķirnes augšanas un zarošanās īpatnības, arborists var novērst koku radītās neērtības, pielāgot katru koku konkrētajai augšanas vietai un cilvēku vēlmēm. Rezultātā ne tikai uzlabojas koka izskats un drošība apkārtējai videi, bet tiek pagarināts arī koka mūžs.

KOKU VEIDOŠANA, mākslīgi veidoti koku vainagi

Katram kokam, katrai sugai un katrai šķirnei ir iedzimtas noteiktas pazīmes, pēc kurām šo augu mēs pazīstam. Redzamākās no pazīmēm ir koka stumbrs, zari un vainags. Mākslīgi veidots vainags parasti neatbildīs ierastajām sugas pazīmēm. Ja cilvēks reiz ir atteicies no koka dabīgā vainaga, tad atpakaļ ceļa vairs nav. Neskatoties uz lielajām pūlēm, ko cilvēks uzņemas sākot veidot kokam jaunu vainagu, pasaulē ir novērojama diezgan liela aizraušanās ar koku „dresēšanu”. Latvijā vēsturiski ir bijuši vairāki posmi, kad kokus mākslīgi formēja un citādi ietekmēja. Padomju Latvijas laikos šīs tendences nebija ļoti populāras, lai neteiktu vairāk. Arī šobrīd mēs vēl neesam apguvuši plašās iespējas, ko piedāvā šī dārznieku un arboristu izklaide.

CITI KOKU KOPŠANAS DARBI

ARBORISTU PAVEIKTIE DARBI