Polardēšana ir vēl viens kokam draudzīgs veids kā liela auguma koku saglabāt veselu, nelielu un ļoti dekoratīvu.
Polardēšanai neder visas koku un krūmu sugas. Latvijā piemērotākās ir liepas, vītoli, grimoņi, gobas u.c.
Jāievēro īpaša rūpība un precizitāte, veicot koka griešanu. Kad kokiem izveidots vēlamais skelets vai sasniegts optimālais augstums, tie ir regulāri jāapgriež līdz vienai un tai pašai vietai.Griešanu jāveic kokaugu miera periodā - bezlapu stāvoklī. Darbība jāatkārto regulāri - optimāli vienu reizi gadā, bet ne retāk kā vienu reizi trijos gados.