LABIE-KOKI-koku nozagesana celmu frezesana.JPG
 

Dabā koks tāpat kā visas pārējās dzīvās radības reiz beidz dzīvi. Mežā koks nokalst stāvus un tad lēnām noirst vai tiek izgāzts vētrā. Urbānā vidē koka aiziešana var izvērsties par dramatisku pasākumu.
Vēlams pēc stiprākām vētrām pievērst uzmanību vecākajiem un lielākajiem jūsu īpašuma kokiem. Ja tie šķiet aizdomīgi, uzaiciniet ciemos profesionāli, kas spēj izvērtēt situāciju. Rezultātā koku nozāģē brīdi pirms tas pats gāžas. Profesionālis to izdara skaisti ar vērienu un bez cietušajiem.
Piedāvājam saskaldīt koku malkā un izfrēzēt celmu. Ja vieta ir piemērota lielam kokam, tad pirms jauna dižstāda iestādīšanas vēlams nomainīt vismaz dažus kubikmetrus augsnes un izvēlēties piemērotāko sugu. Varam ierīkot arī zālienu nofrēzētā celma vietā, tomēr ne vienmēr celmu obligāti vajag nofrēzēt. Ir dārzi un situācijas, kur celms var netraucēt, pat bagātināt vidi. Lēmums paliek jūsu ziņā.