Kokam tiek izgriezta liela daļa zaru, kas parasti nav resnāki par 5cm diametrā. Jo lielākas rētas, jo lielāks risks, ka kokā izplatīsies trupe. Pēc retināšanas koks laiž cauri gan gaismu, gan vēju. Retinot jaunus kokus, tiek panākts optimālais skeletzaru izvietojums - stabila koka struktūra