Atzinums par plānotās pazemes būves ietekmi uz kokiem parasti ir būvvlades prasīts dokuments, kas jāiesniedz uzsākot būvprojekta saskaņošanu (Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.34). Atzinumu izstrādā arborists vai dendrologs. Atzinumā tiek identificētas iespējamās problēmas, kas var rasties, realizējot būvprojektu. Viens no galvenajiem rādītājiem, ko ņem vērā, izstrādājot atzinumu, ir gruntsūdens līmeņa izmaiņas būvniecības laikā un pēc tās. Kokiem tiek noteiktas sakņu aizsardzības zonas unaprakstīti vispārīgie ieteicamie koku aizsardzības risinājumi.