Koku kopšanas plāns ir vienīgais ideālais rīks lielu teritoriju īpašniekiem, apsaimniekotājiem, pašvaldībām, lai laicīgi saplānotu koku kopšanas darbus, atbilstoši koku stāvokļa bīstamībai, koku vērtībai un īpašnieka ekonomiskajam budžetam, paļaujoties uz koku speciālista - arborista apliecinātu dokumentu. Koku kopšanas plānā tiek norādītas koku sugas un dots detalizēts kopšanas darbu apraksts, izdalot kopšanas prioritātes. Šis dokuments palīdz zemes īpašniekam saprast, kādā secībā veicami koku sakopšanas darbi. Tiek noteikti koki, kuri var radīt apdraudējumu (vainagā ir liela izmēra sausi zari u.c.) un kurus nepieciešams sakopt pēc iespējas ātrāk, kā arī identificēti tie koki, kuriem kokpšana nav steidzama.