Koku aizsardzības risinājumi tiek izstrādāti, lai saglabātu kokus, nepasliktinot to dzīvotspēju būvniecības laikā un pēc tās. Tiekoties ar pasūtītāju, arhitektiem un būvniekiem, tiek atrast kompromiss, plānotie risinājumi tiek saskaņoti un gala rezultātā iestrādāti darbu organizācijas plānā (DOP). DOP ir būvprojekta sastāvdaļa, kas būvniecības laikā ir stingri jāievēro, tādējādi koki, kurus īpašnieks ir izvēlējies saglabāt, tiek pasargāti no nevēlamas būvniecības ietekmes. Katram objektam aizsardzības risinājuma sējums tiek izstrādāts atblistoši situācijai un vajadzībām. Risinājumi ietver gan individuālu koku, gan arī koku grupu aizsardzību.