Iespējams, viens no labākajiem veidiem, kā plānot dārzu – ar vienkāršotas skices palīdzību. Lielākais ieguvums – netiek tērēts laiks un resursi lielam projekta sējumam, neskaitāmiem rasējumiem un vizualizācijām. Skice tiek zīmēta ar roku, tajā parādīta teritorijas struktūra – cietā seguma un zāliena laukumi, celiņi, dobes, esošie un plānotie kokaugi, kā arī citi ainavas elementi. Augu specifikācija norādīta vispārīgi, tā netiek detalizēta. Ņemot vērā skices aptuvenību, vēlama autoruzraudzība.