Pirms skiču un tehniskā projekta stadijas nereti nepieciešama teritorijas attīstības vīzija vai konceptuāls attīstības plāns. Ar koncepta palīdzību tiek ieskicēti vairāki iespējamie teritorijas attīstības modeļi, no kuriem pasūtītājs izvēlas sev pieņemamāko. Būtiskas koncepta sastāvdaļas ir vizualizācijas un foto piemēri.