KOKA SAKŅU IZPĒTE, SLĒDZIENS

Ja būvniecības darbi tiek plānoti dižkoka aizsardzības zonā vai kritiskajā un minimālajā koka sakņu aizsardzības zonā, ir nepieciešams veikt sakņu izpēti, lai noteiktu to izvietojumu. Sakņu izpētes galvenais uzdevums ir noskaidrot, vai iespējams plānot būvniecību tuvāk par likumā noteikto attālumu no konkrētā koka. Gala rezultātā tiek sagatavots slēdziens par veiktajiem darbiem un rekomendācijas koka saglabāšanai.