VAINAGA SAMAZINĀŠANA

 
 

Koka vaianags tiek samazināts, tomēr kopējā forma tiek veidota maksimāli tuvu dabīgajai. Griežot zarus tiek pielietots nogriezošais vai īsinošais griezums. Nogriezošais griezums - zari (vēlams ne resnāki par 5 cm diametrā) tiek nogriezti līdz stumbram vai resnākajam zaram
Īsinošais griezums - zari tiek saīsināti līdz mazākajam sānzaram, kura diametrs ir ≥ 1/3 no nogriežamā zara diametra

VAINAGA PACELŠANA

 
 

Kokam tiek nozāģēti apakšējie zari, kas traucē satiksmei vai gājējiem, vai citos gadījumos. Pareizi būtu, ja vainaga pacelšanu sāktu jau koku skolā (kokaudzētavā), griežot zarus, kuru diametrs nepārsniedz 1,5 cm. Apstādījumos zaru griešana jāveic jauniem kokiem, kamēr zara diametrs nav sasniedzis 3 -7 cm.

VAINAGA RETINĀŠANA

 
 

Kokam tiek izgriezta liela daļa zaru, kas parasti nav resnāki par 5cm diametrā. Jo lielākas rētas, jo lielāks risks, ka kokā izplatīsies trupe. Pēc retināšanas koks laiž cauri gan gaismu, gan vēju. Retinot jaunus kokus, tiek panākts optimālais skeletzaru izvietojums - stabila koka struktūra

Vainaga sakopšana

 
 

Koku kopšana, kur tiek izgriezti nevēlemie galotnes konkurenti, lai nākotnē izvairītos no dubultstumbru veidošanās. Tiek atviegloti nesamērīgi lielie sānzari, kā arī izgriezti sausie, atmirstošie, slimie, norīvētie, nolūzušie, aizlūzušie un citādi bojātie zari