KOKU AIZSARDZĪBAS RISINĀJUMU REALIZĀCIJA

Vadoties pēc izstrādātajiem koku aizsardzības risinājumiem, būvnieki ir atbildīgi par to ievērtošanu visā būvniecības laikā. Gadījumos, kad saglabājamie koki ir ļoti vērtīgi, vai saglabāšanas pasākumi ir īpaši sarežģīti, mēs piedāvājam veikt koku aizsardzības uzraudzību - monitoringu. Mēs atradīsim risinājumu, lai būvnieks var tikt visur kur tam ir jātiek, un koki paliek veseli un dzīvo ilgi, un laimīgi.

KOKU MONITORINGS BŪVNIECĪBAS LAIKĀ

Visā būvniecības un labiekārtošanas darbu laikā nepieciešams veikt koku aizsardzības pasākumu monitoringu. To jāveic uzņēmumam ar vismaz 3 gadu pieredzi koku kopšanā, kurā strādā EAC (European arboricultural Council) atzīti speciālisti - sertificēti arboristi, koku tehniķi.

KOKU AIZSARDZĪBAS RISINĀJUMU IZSTRĀDE

Koku aizsardzības risinājumi tiek izstrādāti, lai saglabātu kokus, nepasliktinot to dzīvotspēju būvniecības laikā un pēc tās. Tiekoties ar pasūtītāju, arhitektiem un būvniekiem, tiek atrast kompromiss, plānotie risinājumi tiek saskaņoti un gala rezultātā iestrādāti darbu organizācijas plānā (DOP). DOP ir būvprojekta sastāvdaļa, kas būvniecības laikā ir stingri jāievēro, tādējādi koki, kurus īpašnieks ir izvēlējies saglabāt, tiek pasargāti no nevēlamas būvniecības ietekmes. Katram objektam aizsardzības risinājuma sējums tiek izstrādāts atblistoši situācijai un vajadzībām. Risinājumi ietver gan individuālu koku, gan arī koku grupu aizsardzību.