Konceptuāls teritorijas plānojums noder liela mēroga ainavām, lauku īpašumiem. Tajā tiek atspoguļota teritorijas attīstības vīzija, perspektīvais funkcionālais zonējums, ieskicēts teritorijas labiekārtojums. Ja nepieciešams, tiek izstrādātas vizualizācijas un skices vai piemeklēti foto piemēri.