Pilns labiekārtojuma projekts sastāv no teritorijas labiekārtojuma un apstādījumu plāna, vertikālā un seguma plāna (ja nepieciešams), plānoto augu saraksta un kataloga, labiekārtojuma detaļu zīmējumiem un specifikācijām, apgaismojuma un laistīšanas plāna, piesaistu plāna, griezumiem, labiekārtojuma apjomu saraksta, paskaidrojuma raksta, skicēm un vizualizācijām.