PLANŠETES IZVEIDE PUBLISKAJAI APSPRIEŠANAI

Planšete tiek sagatavota pēc pašvaldības izstrādātajiem noteikumiem, izdrukāta, saskaņota un nogādāta atbildīgajās institūcijās, izkarināta objektā un pēc publiskās apspriešanas beigām noņemta.

KOKU CIRŠANAS ATĻAUJA, DOKUMENTU SAGATAVOŠANA UN IESNIEGŠANA

 

Ārpus meža zemēm kokus nevar cirst kad un kā vien iegribas, ja celma caurmērs ir lielāks par 20cm. Pirms ciršanas ir jāsaņem atļauja. Uz zemes īpašnieka pilnvaras pamata varam sagatvot nepieciešamos dokumentus un izņemt koku ciršanas atļauju jūsu vietā.

Koku ciršanas atļaujas saņemšanai nepieciešamo dokumentu sagatavošana un iesniegšana. Iespējams organizēt arī izbraucienu uz objektu ar apstādījumu inspektoriem.