AINAVU ATTĪSTĪBAS KONCEPTI

Konceptuāls teritorijas plānojums noder liela mēroga ainavām, lauku īpašumiem. Tajā tiek atspoguļota teritorijas attīstības vīzija, perspektīvais funkcionālais zonējums, ieskicēts teritorijas labiekārtojums. Ja nepieciešams, tiek izstrādātas vizualizācijas un skices vai piemeklēti foto piemēri.

DĀRZA PROJEKTS

Pilns labiekārtojuma projekts sastāv no teritorijas labiekārtojuma un apstādījumu plāna, vertikālā un seguma plāna (ja nepieciešams), plānoto augu saraksta un kataloga, labiekārtojuma detaļu zīmējumiem un specifikācijām, apgaismojuma un laistīšanas plāna, piesaistu plāna, griezumiem, labiekārtojuma apjomu saraksta, paskaidrojuma raksta, skicēm un vizualizācijām.

DĀRZA PLĀNS

Līdzīgi kā vienkāršota skice, arī šī tiek zīmēta ar roku, taču šajā gadījumā augi tiek detalizēti – plānā norādīts katra auga nosaukums un nepieciešamais skaits. Ar šādu skici un augu sarakstu var droši doties uz stādaudzētavu iegādāties nepieciešamos stādus. Ierīkošanas gaitā vēlama autoruzraudzība.

VIENKĀRŠOTAS SKICES

Iespējams, viens no labākajiem veidiem, kā plānot dārzu – ar vienkāršotas skices palīdzību. Lielākais ieguvums – netiek tērēts laiks un resursi lielam projekta sējumam, neskaitāmiem rasējumiem un vizualizācijām. Skice tiek zīmēta ar roku, tajā parādīta teritorijas struktūra – cietā seguma un zāliena laukumi, celiņi, dobes, esošie un plānotie kokaugi, kā arī citi ainavas elementi. Augu specifikācija norādīta vispārīgi, tā netiek detalizēta. Ņemot vērā skices aptuvenību, vēlama autoruzraudzība.